MBA Opleiding - Alles over masteropleidingen!

MBA Opleidingen

Alles over masteropleidingen!

StepStone - Passende vacatures per mailHet studieprogramma

Op deze site gaan wij niet gedetailleerd in op de precieze inhoud van studieprogramma's. Belangrijker is om te achterhalen wat de essentiele thema's en aandachtspunten zijn die in een masteropleiding dienen terug te komen. Wij zijn er een sterk voorstander van dat een MBA-opleiding alleen wordt gevolgd door mensen met enkele jaren werkervaring en levenservaring. Alhoewel dit voor elk persoon kan verschillen, adviseren wij een minimale leeftijd van 30 jaar.
De opzet van de studie
Als het goed is, staan bij de opzet van het studieprogramma in ieder geval de volgende drie hoofdaspecten centraal:
  • Operationele methoden en technieken kunnen in geen enkele managementopleiding ontbreken. Dti stelt de student in staat direct zijn korte termijn productiviteit als probleemoplosser te verhogen.
  • Fundamenten en bezinning is nodig om de student bewust te maken waar het bij leiding en organisatie om gaat. Verder kan de student op basis hiervan een attitude verwerven van waaruit hij in staat is zelfstandig, creatief en innovatief te reageren en te anticiperen op managementproblemen.
  • Persoonlijke groei vormt een noodzakelijke voorwaarde voor die bewustwording en de verwerving van voornoemde attitude en is derhalve cruciaal voor de verhoging van de persoonlijke effectiviteit.

  • Home - Disclaimer - Sitemap - Goede sites